loader
 

Schubert SoftwareSchubert Software har i mer enn 20 år levert og utviklet programvare for skrift og ornamenter til stenindustrien i nært samarbeid med S. Tandberg AS.

Programmet heter Comcut og er modulbasert slik at man kan starte enkelt og utvide med flere moduler over tid. Comcut oppgraderes kontinuerlig og S. Tandberg AS kan også bidra med installasjon og opplæring.

Klikk på bildet for å se skjermbildeeksempel:   Klikk på bildet for skjermbildeeksempelFølgende moduler finnes:

  • Inskripsjon

For å sette opp inskripsjoner (navn, dato og evt. undertekst), disse kan så printes på papir (evt. i skala), eller skjæres ut i 1:1 på sandblåserfolie.

K
ommer med 17 valgfrie skrifttyper fra katalog.

  • Ornament og stenformer

Modul for å kunne sette inn ornamenter og stenformer (tegninger), for utskjæring i sandblåserfolie eller printing på papir (evt. i skala).

Kommer med ca. 250 ornamenter og ca. 230 stenformer fra katalog.

  • 2D CAD

CAD program for tegning og kostruksjon av egne ornamenter, stenformer, benkeplater etc.

Modulen inneholder også digitaliseringsfunksjon og avanserte redigeringsverktøy. Importerer DXF filer (for eksempel fra AutoCAD) og eksporterer i blant annet DXF, JPEG, PCX, EMF format.

  • Digital billedbearbeiding

I denne modulen kan egne bilder benyttes, skrift og ornamenter kan legges på og målsettes.

  • Bronse

Modul for fremstilling av fotorealistiske utkast av bronseskrift og ornamenter fra utvalgte bronseleverandører.

  • Skriftdigitalisering

Digitalisering direkte på skjerm av egne skrifttyper. Inneholder også avanserte funksjoner og verktøy for redigering av eksisterende skrifttyper.

  • True-type importfilter

Konverteringsmodul for TTF fonter. Muligjør bruk av andre TTF fonter i Comcur, for eksempel fonter fra Word, Windows og Corel Draw.

  • 3D-modelering

Fremstilling av tredimensjonale modeller samt utskrift av disse (evt. i skala).

  • Materialfylling

Modul som muliggjør å fylle tegninger med forskjellige material bitmaps. Inneholder avanserte lys og kontrastfunksjoner.

  • Tekst

For teksting av tegninger, utkast og bilder.

Ferdige skrifter og ornamenter kan også handles i efterkant fra vår rikholdige katalog, i pakker eller enkeltvis.

S. Tandberg AS har også forskjellige typer og prisklasser av skjæreplottere for utskjæring i sandblåserfolie.

loader