loader
 

Steinrens

Steinrens benyttes til grovrengjøring. Fjerner belegg etter andre
pleiemidler, olje- og fettsmuss, svakt sementslør, rust- og tjære-
flekker samt rester av kunststoffarger og puss fra alle natur- og
kunststein som marmor, travertin, terazzo, granit, tegl- og cotto-
plater, fliser og betong.

Forbruk: ca. 10-20m2/liter (ufortynnet)


Teknisk merkeblad
Sikkerhetsdatablad
PRODUKTNR.:
PRODUKTNAVN:
106108120
Steinrens 1000 ml x 6 stk.
106108130
Steinrens 5000 ml x 2 stk.
loader